Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze webu Ceskaradiaonline.cz, jeho zákazníků a uživatelů jeho online služeb.
Web Ceskaradiaonline.cz funguje tak, aby zajistil maximální ochranu osobních údajů při použití jeho služeb. Máme přesně stanovené předpisy, kterými se řídíme v případě ochrany osobních údajů. Tyto předpisy stanovují, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny. Veškeré aktuální změny, které byly provedeny v zásadách ochrany osobních údajů, jsou k nalezení na našem webu.

Jak nakádáme s vašími osobními údaji?

Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tím, že shromažděná data použijeme za účelem poskytnutí služby v odpovídajícím rozsahu. Vaše osobní údaje budeme uschovávat tak dlouho, nakolik je nezbytné k poskytnutí služeb pro vás, nebo tak dlouho, jak jsme povinni ze zákona. Poté budou vaše osobní údaje vymazány. Nemůžeme odstranit vaše data, pokud se na jejich ukládání vztahuje právní nařizení. Důvodem k tomu mohou být zásady vedení účetnictví nebo jiné právní vztahy, například trvající smluvní vztah.

General Data Protection Regulation (GDPR)

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) vám zobrazujeme pouze reklamy, které nejsou personalizované. Tyto reklamy nevychází z vašeho minulého chování a pro své cílení nevyužívají soubory cookie.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo si vyžádat informaci o vaších osobních údajích, jež máme uložené. Pokud jsou vaše údaje nekompletní či chybné, můžete požádat o dopnění či opravení údajů. Jednou ročně máte právo požádat o písemné potvrzení ohledně vašich osobních údajů, které jsou uložené v našem systému. Za účelem vyžádání potvrzení, napište prosím na Zákaznickou podporu Ceskaradiaonline.cz. Kdykoliv můžete odvolat váš souhlas k použivání vašich osobních údajů pro marketingové účely (zasilání katalogů, newsletteru či jiných nabídek).

Kdo má přístup k osobním údajům?

Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme třetím osobám, osobní údaje nevyměňujeme ani neposkytujeme za poplatek osobám mimo skupinu Ceskaradiaonline.cz.

Jak chraníme vaše údaje?

Učinili jsme dostatečná technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů před ztrátou, manipulací, neoprávněným přístupem, atd. Neustále přizpůsobujeme naše bezpečnostní opatření v souladu s technickým pokrokem a vývojem. Ve společnosti radios.hk chráníme vaše data pomocí šifrování. Funkce Secure Sockets Layer (SSL) zajišťuje kódování informace odeslané mezi kupujícím a prodávajícím.

Cookies

Pod pojmem cookies se skrývá malý textový soubor, který se uloží při první návštěvě webu a při každé následující návštěvě je obnoven z vašeho počítače či mobilního zařízení. Ceskaradiaonline.cz používá cookies ke zlepšení a zjednodušení vašeho uživatelského zážitku. Nepoužíváme cookies k ukládání osobních informací nebo sdělování informací třetím stranám.

Existují dva typy souborů cookies: trvalé a dočasné (cookies na jednu návštěvu). Trvalé soubory cookies se ukládají ve vašem počítači či mobilním zařízení po dobu nejdéle 12 měsíců. Dočasné soubory cookies se ukládají jen na dobu prohlížení webu a zmizí při opuštění vašeho prohlížeče. Používáme trvalé cookies k ukládání vaše volby úvodní stránky nebo vašich kontaktních údajů, pokud při přihlášení zvolíte možnost “Pamatuj si mě”.

Soubory cookies můžete jednoduše smazat z počítače nebo mobilního zařízení pomocí nastavení prohlížeče. Pokyny ke smazaní cookies naleznete ve vašem prohlížeči v sekci “Nápověda”. Můžete si vybrat, zda cookies zakázat nebo obdržet oznámení pokaždé, když nový cookie je odeslán do počítače nebo mobilního zařízení. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, nebudete moci využít všech našich funkcí.

Cookies třetích stran

Používáme cookies třetích stran ke shromaždění statistických údajů v souhrnné podobě analytických nástrojů jako jsou Facebook, Google AdSense, Google Analytics, Google+ a Twitter. Používané cookies obsahují trvalé a dočasné cookies soubory. Trvalé cookies jsou uloženy v počítači nebo mobilním zařízení po dobu maximálně 24 měsíců.

Odkazy

Na webu Ceskaradiaonline.cz se můžete setkat s odkazy na jiné webové stránky, které nespadají pod náš dohled. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za ochranu soukromí nebo obsah těchto webových stránek, nabízíme však tyto odkazy, aby pro naše návštěvníky bylo jednodušší najít více informací o konkrétních tématech.

Autorské právo

Obsah tohoto webu je chráněn autorským právem a je majetkem společnosti Ceskaradiaonline.cz.

Správci dat třetích stran

Ceskaradiaonline.cz využívá pouze správce dat třetích stran, kteří jsou v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie, a pro všechny správce dat třetích stran jsou zavedeny dohody o zpracování dat (DPA).